Obsługa dokumentacji

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja

 • porządkowanie zasobu,
 • oprawianie dokumentacji w fascykuły lub teczki archiwalne i odzyskiwanie segregatorów,
 • pakowanie dokumentacji do specjalnych kartonów i pudeł archiwizacyjnych,
 • dokonanie spisu archiwizowanej dokumentacji
Digitalizacja dokumentów

Digitalizacja

 • sortowanie i przygotowanie dokumentów do skanowania,
 • skanowanie i indeksowanie dokumentów skanerem produkcyjnym Fujitsu,
 • udostępnienie obrazów dokumentów klientowi on-line lub na nośniku elektronicznym,
 • przywrócenie dokumentom ich pierwotnej postaci
Niszczenie dokumentów

Niszczenie

 • protokólarny odbiór dokumentacji ze wskazanego miejsca,
 • załadowanie, przewóz do miejsca zniszczenia oraz rozładowanie transportu,
 • do niszczenia wykorzystujemy najwyższej klasy niszczarkę przemysłową Kobra Cyclone c-500
 • zniszczenie – rozdrobnienie dokumentacji w trzeciej klasie tajności zgodnie z normą DIN 32757 lub wyższej w zależności od potrzeb klienta i niszczonej dokumentacji, dodatkowo dokumentacja poddawana jest 5-krotnej kompresji ścinek co dodatkowo uniemożliwia jej odczytanie,
 • ekologiczna utylizacja ścinek,
 • wystawiamy Certyfikat i Protokół Zniszczenia Dokumentów zaświadczający, że proces niszczenia uniemożliwił osobom nieupoważnionym dostęp do niszczonych danych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami),
w razie potrzeby:
 • wydzielenie dokumentacji do brakowania,
 • dokonanie spisu dokumentacji przeznaczonej do niszczenia,
 • dokonanie formalności związanych z uzyskaniem zgody odpowiedniego Archiwum Państwowego,
Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie

 • przechowywanie dokumentacji w naszych magazynach spełniających wszystkie standardy,
 • dokumentacja znajduje sie pod nadzorem specjalistów od archiwizacji i ochrony,
 • wszystkie dokumenty sa zabezpieczone przed dostepem osób nieupoważninych,
 • nie przechowujemy dokumentacji płacowo-kadrowej