Obsługa dokumentacji

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja

  • porządkowanie zasobu,
  • oprawianie dokumentacji w fascykuły lub teczki archiwalne i odzyskiwanie segregatorów,
  • pakowanie dokumentacji do specjalnych kartonów i pudeł archiwizacyjnych,
  • dokonanie spisu archiwizowanej dokumentacji
Digitalizacja dokumentów

Digitalizacja

  • sortowanie i przygotowanie dokumentów do skanowania,
  • skanowanie i indeksowanie dokumentów skanerem produkcyjnym Fujitsu,
  • udostępnienie obrazów dokumentów klientowi on-line lub na nośniku elektronicznym,
  • przywrócenie dokumentom ich pierwotnej postaci