Certyfikaty

certufikat księgowycertyfikat ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego pierwszego stopnia
certyfikat kompetencji abi z zakresu znajomości procedur i technik kontroli przeprowadzanych przez GIODO
certyfikat ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego pierwszego stopnia