Aktualności 2018

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 27-12-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 21 grudnia 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przekształconym plikiem JPK_VAT
 • Wydatki na reklamę
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Jak ustalać podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności?
 • Wydatki na usługi budowlane dotyczące remontu lokalu mieszkalnego, który ma zostać odprzedany, w PKPiR
Informacje dla płatników ZUS:
 • Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy zwolnienie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ma zastosowanie do członków zarządu spółki kapitałowej?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Techniczne względy uniemożliwiające wykorzystanie gruntów budowli i budynków w prowadzeniu działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 19-12-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Otrzymanie dotacji a obowiązek podatkowy w VAT
 • Nagrody dla handlowców
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Kiedy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 • Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w ramach działalności gospodarczej polegającej na obrocie krytpowalutami.
Informacje dla płatników ZUS:
 • Włączenie dodatkowych składników wynagrodzenia do stawki zasadniczej, a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy nabycie udziałów poniżej części nominalnej jest przychodem podatkowym?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Wiata jako budowla

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 12-12-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych w świetle ustawy z dnia 23 października 2018 r.
 • Jak zakwalifikować nagrodę otrzymaną przez przedsiębiorcę na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Wpływ realizacji dostawy poprzez centrum logistyczne na jej kwalifkację jako WDT
 • Nocleg dla kontrahenta a koszt podatkowy
Informacje dla płatników ZUS:
 • Brak przychodu w podatku dochodowym a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy wydatek związany z zawarciem polisy OC dla członka zarządu stanowi KUP?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Nieużywana nieruchomość przedsiębiorcy a podatek od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 03-12-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowe rozporządzenie dotyczące wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Zmiana przepisów dotyczących dokonywania korekty w podatku od towarów i usług
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować 50% koszty pracownicze?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy przekazanie nieodpłatne przez inwestora wykonawcy placu budowy jest świadczeniem nieodpłatnym dla wykonawcy?
 • Bony na artykuły spożywcze wydane pracownikom a obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy
Informacje dla płatników ZUS:
 • Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy nabycie udziałów poniżej ceny nominalnej jest przychodem podatkowym?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Możliwość uznania danego obiektu za budynek

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 26-11-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Limit na składki ZUS bez zmian
 • Kiedy zaliczka na poczet kosztów egzekucyjnych jest kosztem podatkowym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Odmowa przyznania podatnikowi przymiotu dobrej wiary nie może być oparta na generalizacjach
 • Odpracowywanie zaległości czynszowych nie generuje przychodu po stronie najemcy
Informacje dla płatników ZUS:
 • Składki na Fundusz Solidarnościowy
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dla członka zarządu spółki za świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej
Podatki i opłaty lokalne:
 • Remont budynku a podatek od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 21-11-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Danina solidarnościowa od 2019 r.
 • Jakie są skutki zbycia wierzytelności pożyczkowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Prawo podatnika do dysponowania zwrotem podatku od towarów i usług
 • Odpisy amortyzacyjne od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych jako koszt uzyskania przychodu
Informacje dla płatników ZUS:
 • Składki na Fundusz Solidarnościowy
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Przelew środków pieniężnych pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem jest neutralny podatkowo
Podatki i opłaty lokalne:
 • Rola biegłego w postępowaniu w sprawie opodatkowania budowli

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 14-11-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Stawki VAT bez zmian
 • Kiedy dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wolne od podatku dochodowego?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Doręczenie postanowienia jako warunek skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT.
 • Fakturowanie przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego
Informacje dla płatników ZUS:
 • Limit na składki ZUS bez zmian
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Przelew środków pieniężnych pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem jest neutralny podatkowo
Podatki i opłaty lokalne:
 • Realizowanie funkcji mieszkaniowej jako warunek stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 08-11-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 8 listopada 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
 • Czy do kosztów usług informatycznych ma zastosowanie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy dopuszczalne jest rozliczanie przychodów ze stosunku pracy wspólnie z małżonkiem, przy równoczesnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
 • Właściwa stawka VAT dla usług związanych z produkcją filmów
Informacje dla płatników ZUS:
 • Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Dopłaty do kapitału w trybie ksh a skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
Podatki i opłaty lokalne:
 • Hala namiotowa jako budynek

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 28-10-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 26 października 2018 r. do dnia 1 listopada 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowe przepisy dotyczące stosowania zwolnień z akcyzy
 • Co oznacza centrum interesów życiowych na gruncie podatku dochodowego od osób fzycznych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Posiadanie oleju napędowego a uznanie za podatnika podatku akcyzowego
 • Czy świadczenie usług na cele osobiste podatnika może być dokumentowane fakturami wewnętrznymi?
Informacje dla płatników ZUS:
 • Okulary korygujące wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Wydatki związane z emisją nowych akcji jako niestanowiące kosztów podatkowych
Podatki i opłaty lokalne:
 • Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 22-10-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zwiększenie podatkowej atrakcyjności fnansowania własnego – planowane zmiany w podatku dochodowym
 • Czy organ wydający interpretację indywidualną może polemizować z przedstawionym stanem faktycznym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów a kara umowna
 • Zwolnienie z VAT szkoleń medycznych dla lekarzy dentystów
Informacje dla płatników ZUS:
 • Brak wniosku o wypłatę emerytury uniemożliwia wypłatę świadczenia
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy nieodpłatne nabycie akcji w celu ich umorzenia skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie słupów oświetleniowych w pasach drogowych dróg publicznych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 14-10-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 12 października 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Planowane zmiany w opodatkowaniu zbycia nieruchomości komercyjnych
 • Czy na najemcy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy gmina może dokonać pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących koszty przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego?
 • Sprzedaż odziedziczonych obrazów a podatek od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Dieta oraz ryczałt za nocleg z tytułu podróży służbowych a podstawa wymiaru składek
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy zbycie udziałów spółki zagranicznej opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Wykładnia pojęcia „przepisy prawa budowlanego”

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 27-09-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 14 września 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Planowane wprowadzenie możliwości wypełniania zeznań podatkowych przez KAS
 • Czy do umowy pożyczki sprzed 2017 r. należy sporządzić dokumentację podatkową?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Ciężar prezentacji dowodów co do uiszczenia akcyzy
 • Usługi konserwatorsko-restauratorskie a zwolnienie z VAT
Informacje dla płatników ZUS:
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o. a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynagrodzeń pracowników
Podatki i opłaty lokalne:
 • Moc wiążąca danych z ewidencji gruntów i budynków w sprawie podatku od nieruchomości
 • Przesłanki zwolnienia przedmiotowego w przypadku sprzedaży gruntów rolnych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 21-09-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 7 września 2018 r. do dnia 13 września 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowe przepisy dotyczące wyrobów akcyzowych i składów podatkowych
 • Czy z tytułu zapłaty prowizji za udzielenie pożyczki należy pobrać podatek u źródła?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zakres pojęcia udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwrotu podatku akcyzowego przez zakłady energochłonne
 • Opodatkowanie dotacji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Karty podarunkowe dla pracowników a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Wydatki związane z emisją nowych akcji jako niestanowiące kosztów podatkowych
Podatki i opłaty lokalne:
 • Moc wiążąca danych z ewidencji gruntów i budynków w sprawie podatku od nieruchomości
 • Przesłanki zwolnienia przedmiotowego w przypadku sprzedaży gruntów rolnych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 09-09-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 31 sierpnia 2018 r. do dnia 6 września 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zmiana koncepcji zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
 • Czy w stawce opłaty za wodę ująć należy całą kwotę amortyzacji?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • W jakiej wysokości należne są odsetki w przypadku zwrotu VAT przy rażącej przewlekłości kontroli podatkowej?
 • Zakaz konkurencji a prawo do odliczenia
Informacje dla płatników ZUS:
 • Sprzątanie pokoi nie może być uznane za tworzenie dzieła
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Jak ustalić koszty podatkowe ze zbycia akcji nabytych w drodze umowy zamiany?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym w zakresie opodatkowania gruntów

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 29-08-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowa podstawa opodatkowania w podatku od przychodów z budynków
 • Czy spółka wodociągowa obowiązana jest do sporządzania dokumentacji podatkowej?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych a realizacja własnych celów mieszkaniowych jako warunku zwolnienia w podatku dochodowym od osób fzycznych
 • Zwrócone nakłady z tytułu prac wykończeniowych a prawo do odliczenia
Informacje dla płatników ZUS:
 • Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Jak opodatkowane są przychody (dochody) prokurentów z powołania?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Czy tablice reklamowe niezwiązane trwale z gruntem są opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 24-08-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Projekt nowej Ordynacji Podatkowej – instytucja przedawnienia.
 • Jaki wpływ na cenę nabycia udziałów mają różnice kursowe
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Prowadzenie odpowiedzialnej społecznie działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług
 • Przeznaczenie samochodu na cele prywatne w momencie jego wykupu z leasingu a VAT
 • Kiedy wykład może być przedmiotem umowy o dzieło?
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny może rodzić powstanie przychodu podatkowego?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Podatek od tablic reklamowych – wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2018 r

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 16-08-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zmiany w cenach transferowych od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Jak ustalić koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego otrzymanego w formie aportu przedsiębiorstwa
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Przewlekłość postępowania kontrolnego a zwrot VAT
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu
Informacje dla płatników ZUS:
 • Przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Udzielenie pożyczki przez wspólnika Spółce komandytowej a podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki i opłaty lokalne:
 • Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym w zakresie opodatkowania gruntów

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 07-08-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Ulga rehabilitacyjna – PIT
 • Jak zakwalifkować wydatki na objęcie certyfkatów inwestycyjnych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zryczałtowany przychód za korzystanie z frmowego auta obejmuje także paliwo
 • Elektroniczna forma certyfkatu rezydencji
Informacje dla płatników ZUS:
 • Kryterium socjalne
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Przejęcie podmiotu powiązanego a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Podatki i opłaty lokalne:
 • Defnicja legalna budynku

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 02-08-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Wypełnianie JPK_VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Czy strata w związku z likwidacją środka trwałego jest kosztem podatkowym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Warunki faktycznego zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług przy dotacji
 • Sprzedaż gruntu przez gminę na rzecz jego dotychczasowego użytkownika wieczystego a podatek od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Negatywna decyzja ZUS w sprawie ubezpieczenia pracowników
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny może rodzić powstanie przychodu podatkowego?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Techniczne względy uniemożliwiające wykorzystanie gruntów budowli i budynków w prowadzeniu działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 28-07-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 20 lipca 2018 r. do dnia 26 lipca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Obniżone zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a przychód w podatku dochodowym
 • Jakie są skutki udzielenia pożyczki przez tzw. osobę prywatną?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zasada in dubio pro tributario a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fzycznych
 • Sprzedaż samochodu osobowego wyprowadzonego ze środków trwałych przedsiębiorstwa a opodatkowanie podatkiem podatku od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Oskładkowanie pracowniczych pakietów medycznych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Podstawa opodatkowania czynności wniesienia do spółki aportu w postaci nieruchomości
Podatki i opłaty lokalne:
 • Dystrybutory wraz z pompami oraz miernikami ilości wydanego paliwa jako urządzenia techniczne tworzące całość techniczno-użytkową

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 24-07-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 19 lipca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych
 • Jakie kryteria decydują o rezydencji podatkowej podatnika podatku dochodowego od osób fzycznych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Otrzymanie dopłaty na środek trwały a korekta kosztów uzyskania przychodów
 • Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych pocztą elektroniczną w formatach nieedytowalnych
Informacje dla płatników ZUS:
 • Oskładkowanie podróży zleceniobiorców
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy konfuzja w następstwie planowanego połączenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 18-07-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 6 lipca 2018 r. do dnia 12 lipca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ROR
 • Kary umowne jako koszty podatkowe
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy nowacja skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym?
 • Wydatki poniesione przed sprzedażą nieruchomości a cel mieszkaniowy
Informacje dla płatników ZUS:
 • Urlop macierzyński a wyliczenie okresu pracy w szczególnych warunkach
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu przewidziana w art. 116 Op. a wydanie decyzji określającej zobowiązanie wobec spółki po zaprzestaniu pełnienia funkcji za okres, w którym pełniona była funkcja
Podatki i opłaty lokalne:
 • Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 11-07-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 5 lipca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zmiany w zakresie zakresu działalności, do której można stosować 50% koszty uzyskania przychodów
 • Kiedy strata w środku trwałym jest kosztem podatkowym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pięcioletni termin na dokonanie obniżenia podatku należnego
 • Nabycie wierzytelności a podatek od czynności cywilnoprawnych
Informacje dla płatników ZUS:
 • Pełnienie funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie uchwały wspólników o powołaniu a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie podmiotowości podatkowej wspólników spółki cywilnej w podatku od nieruchomości
Podatki i opłaty lokalne:
 • Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 02-07-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Rejestr Należności Publicznoprawnych
 • Co to jest inwestycja w obcym środku trwałym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Opodatkowanie akcyzą oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych ustalonych dla paliw silnikowych
 • Czy kotłownia może wypełniać znamiona zakładu energochłonnego dla celów zwolnienia od akcyzy zużywanych w niej wyrobów węglowych?
Informacje dla płatników ZUS:
 • Czy zakup ubezpieczenia na życie dla zleceniobiorcy stanowi zawsze stanowi podstawę wymiaru składek?
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy wydatki spółki na nabycie udziałów w celu umorzenia są kosztem podatkowym?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie nieruchomości przejściowo niewykorzystywanych w działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 29-06-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Sankcyjna stawka ryczałtu a przedawnienie - uchwała NSA w składzie 7 sędziów
 • Czy można ulepszyć wartość niematerialną i prawną?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Kto może skorzystać z rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego w trakcie zawieszenia działalności
Informacje dla płatników ZUS:
 • Okulary korygujące wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Skutki konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Podatki i opłaty lokalne:
 • Elementy budynku zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 25-06-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczący wzorów CIT-TP
 • Czy wydanie posiłków profilaktycznych uprawnionym pracownikom skutkuje powstaniem dochodu do opodatkowania?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Koszty pośrednie z tytułu przekwalifkowania gruntów w świetle wyroku NSA z 22 marca 2016r. (II FSK 687/14)
 • Świadczenia fnansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podatek od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Odliczenie od dochodu składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Jakie są skutki wniesienia dopłat prze wspólników spółki kapitałowej?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Trwały związek z gruntem

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 18-06-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 7 czerwca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych
 • Refakturowanie usług noclegowych
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy różnice kursowe powodują obowiązek korygowania faktur?
 • Nagroda z udziału w konkursie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą
Informacje dla płatników ZUS:
 • Refundacja składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy wypłata dywidendy w walucie obcej może spowodować powstanie różnic kursowych?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Elementy budynku zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 09-06-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie nowego systemu VAT
 • Opłaty za autostradę i parking w delegacji pracownika
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi podczas wykonywania obowiązków służbowych stanowi u nich przychód ze stosunku pracy?
 • Czy usługi biegłych sądowych korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
Informacje dla płatników ZUS:
 • Zakwaterowanie i koszty dojazdów pracowników oddelegowanych a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Zapłata podatku lub zaliczki na podatek przez spółkę komandytową w imieniu komandytariusza
Podatki i opłaty lokalne:
 • Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 31-05-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
 • Nowe wzory deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Bonusy dla klientów jako koszty bezpośrednie
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifkować odsetki od wypłaconego zasiłku chorobowego?
 • Wydatek na wykonanie zapisu testamentowego jako koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości
Informacje dla płatników ZUS:
 • Oskładkowanie podróży służbowych menedżerów
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Podział spółki przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Podatki i opłaty lokalne:
 • Ujednolicenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji w podatku od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 21-05-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 11 maja 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
 • Nowy podatek solidarnościowy
 • Wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
 • Usługa ciągła rozliczana w okresach rozliczeniowych
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zasada in dubio pro tributario a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fzycznych
 • Zapłata stanowiąca równowartość kwoty VAT na rzecz wystawcy faktury a opodatkowanie podatkiem dochodowym
Informacje dla płatników ZUS:
 • Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio majątku spółki jawnej
Podatki i opłaty lokalne:
 • Czy użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 15-05-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – nowa ustawa o CEIDG i PIP
 • Skutki podatkowe zwrotu przez byłego pracownika składek zapłaconych przez pracodawcę
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę, który nie dopełnił obowiązku rejestracji w charakterze podatnika VAT
 • Brak sprzedaży opodatkowanej a raport fiskalny dobowy
Informacje dla płatników ZUS:
 • Diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy przejęcie przez spółkę dominującą spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej spowoduje utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków we władaniu muzeów rejestrowanych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 14-05-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 3 maja 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Podatek od nieruchomości handlowych – projekt zmian
 • Czy można zmieniać stawki amortyzacji prawa do znaku towarowego?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Jaki wpływ wywiera zajęcie zabezpieczające na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • Odpłatne zbycie nieruchomości a źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Informacje dla płatników ZUS:
 • Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio majątku spółki jawnej
Podatki i opłaty lokalne:
 • Za garaż zaadaptowany na mieszkanie należy się niższy podatek od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 27-04-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 26 kwietnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Czy można zmieniać stawki amortyzacji prawa do znaku towarowego?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Świadczenie w miejsce wykonania a podatek dochodowy od osób prawnych
 • Brak obowiązków na gruncie podatku akcyzowego w przypadku odprzedaży paliwa z zapłaconą uprzednio akcyzą w pełnej wysokości
 • Użyczenie samochodu przez członka najbliższej rodziny a zwolnienie od PIT
Informacje dla płatników ZUS:
 • Oskładkowanie podróży służbowych menedżerów
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Jak ustalić koszty podatkowe ze zbycia akcji nabytych w drodze umowy zamiany?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie gruntów objętych procesem rekultywacji

Na sprzedaż 24-04-2018

Nasza firma posiada obecnie na sprzedaż przemysłową niszczarkę wielofunkcyjną o wysokiej wydajnośći - KOBRA CYCLONE wraz z przystawką KOBRA COMPACTOR C-500

 1. Niszczarka Kobra Cyclone:
  • Szerokość wejścia 325 x 220 mm
  • Jednorazowe niszczenie do 500 arkuszy papieru
  • Poziom bezpieczeństwa 2-6 DIN
  • Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie połącznonej z szybko obrotowymi ostrzami
  • Brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
  • Wydajność cięcia sięgająca 420 kg papieru na godzinę
  • Możliwość zastosowania jednego z sześciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa, zależnie od potrzeby
  • Potężna głowica tnąca
  • Niszczy ogromne ilości papieru, tektury, kartonu, dyskietek, płyt CD, a nawet puszek aluminiowych i butelek plastikowych
  • Niezawodna elektronika
  • Automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę
  • Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
  • Silnik przystosowany do pracy ciągłej
  • Blokada bezpieczeństwa
  • Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
  • Dioda informująca o przepełnieniu kosza i otwartych drzwiczkach
  • Wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
  • Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
  • Zasilanie prądem trójfazowym 380 V
  • Pojemność kosza 400 l.
  • Poziom hałasu: 72/75 dba
  • Moc: 6000W
  • Wymiary: 80/212/210 cm
  • Waga: 220 kg
 2. Kobra Compactor C-500:
  • Urządzenie współpracuje z każdym z 5 wymiennych sit poziomu tajności niszczarki Kobra Cyclone
  • Kompresuje wyłącznie ścinki papierowe
  • Redukuje objętości ścinków papieru do 4-5 razy
  • Prosta instalacja i obsługa
  • Papierowe ścinki można gromadzić w różnego rodzaju pojemnikach lub workach plastikowych
  • Napięcie - 380/400 - trójfazowe
  • Moc: 2200W
  • Wymiary: 110/60/148 cm
  • Waga: 190 kg
 3. Sito do niszczarki Kobra Cyclone DIN 5:
  • Podstawowe bezpieczeństwo
  • Poziom 5 wg normy DIN 32757
  • wydajność na poziomie 100-120 kg na godzinę
  • Din 5 - powierzchnia ścinka ogółem =< 10 mm
 4. Sito do niszczarki Kobra Cyclone DIN 6:
  • Podstawowe bezpieczeństwo
  • Poziom 6 wg normy DIN 32757
  • wydajność na poziomie 70-80 kg na godzinę
  • Din 6 - powierzchnia ścinka ogółem =< 5 mm

Cena za cały zestaw: 80 000 zł (brutto) - wystawiamy fakturę VAT.

Do kompletu dokładamy 20 szt. worków wzmocnionych na ścinki oraz dodatrkowe sito o najwyższej klasie tajności

Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu

...
...
...
...

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 23-04-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Wykreślenie z rejestru podatników VAT według projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2018 r.
 • Jak kwalifkować koszty wynagrodzeń do ulgi B+R?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Nabywanie usług doradczych a podatek u źródła
 • Co stanowi przychód w przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny w formie udziałów?
 • Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne
Informacje dla płatników ZUS:
 • Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze aportu
Podatki i opłaty lokalne:
 • Kwalifkacja w podatku od nieruchomości budynku pozbawionego dachu

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 06-04-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowe kategorie ryzyka składki i odpowiadające im stopy procentowe składki
 • Koszty remontu
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy organ podatkowy ma prawo badać, co wchodziło w skład spadku, czy też powinien przyjąć dane o majątku spadkowym podane w złożonej przez podatnika deklaracji?
 • Premia jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, za który jest należna
Informacje dla płatników ZUS:
 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicznych w związku z tzw. „ulgą na start”
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy koszty wyceny udziałów w spółce stanowią dla tej spółki koszt podatkowy?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie głębi dokowej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 03-04-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Nowe rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji VAT.
 • Nowy wzór wniosku WIA-WN
 • Kurs waluty a import usług
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy straty z tytułu odpłatnego zbycia własnych wierzytelności przedawnionych uprzednio zarachowanych jako przychód mogą stanowić koszty podatkowe?
 • Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego – korekta podatku naliczonego
Informacje dla płatników ZUS:
 • Koszty dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia rady nadzorczej a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy koszty wyceny udziałów w spółce stanowią dla tej spółki koszt podatkowy?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Podstawa opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 21-03-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 16 marca 2018 r. do dnia 22 marca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Zmiany w wykazie prac twórczych objętych 50% kosztami uzyskania przychodów
 • Projekt zmian dotyczących KAS i rynku paliw
 • Okresy rozliczeniowe w podatku od towarów i usług a moment wykonania usługi
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy obiekty mające jedynie ściany fundamentowe i częściowo wykonane podejścia przyłączy mediów mogą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
 • W przypadku tankowania pojazdów w innym kraju członkowskim nie ma miejsca WNT
Informacje dla płatników ZUS:
 • Dowóz pracowników do pracy a przychód ze stosunku pracy
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Pożyczka udzielona spółce komandytowej przez wspólnika stanowi na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki
Podatki i opłaty lokalne:
 • Przewody telekomunikacyjne a podatek od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 17-03-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 9 marca 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Jak sporządzić i złożyć spis z natury od dnia 1 stycznia 2018 r.?
 • Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie od dnia 1 lipca 2018 r
 • Dowóz pracowników do pracy a przychód ze stosunku pracy
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifkować odsetki od wypłaconego zasiłku chorobowego?
 • Zwiększenie wynagrodzenia w związku z odroczonym terminem płatności jako dodatkowa usługa fnansowa opodatkowana podatkiem od towarów i usług
 • Brak zwrotu nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego a przychód pracownika
Informacje dla płatników ZUS:
 • Finansowanie dojazdów pracowników do pracy bez składek ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Dopłaty w trybie KSH a obowiązek podatkowy w PCC
 • Czy pożyczka udzielona spółce przez osobę prywatną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Ustalanie własności gruntu na potrzeby podatku od nieruchomości.

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 10-03-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 8 marca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Uchwała NSA w sprawie wpływu uchylenia decyzji o zajęciu konta podatnika na przerwanie biegu przedawnienia
 • Czy składka członkowska stanowi wynagrodzenie za czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy składka członkowska stanowi wynagrodzenie za czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług
 • Zwolnienie odpraw zależy od charakteru danego świadczenia
 • Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach, w których podatnik nie uzyskuje przychodów z najmu
Informacje dla płatników ZUS:
 • Składka zdrowotna emeryta prowadzącego pozarolniczą działalność jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Przydzielenie akcji z nowej emisji akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej a opodatkowanie przychodów w świetle wyroku NSA z dnia 4 marca 2016r. (II FSK 52/14)
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie nieruchomości osób fzycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 05-03-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 1 marca 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – jakie koszty?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu
 • Kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą a określenie właściwych stawek (8% lub 23%) w fakturze na rzecz inwestora
 • Świadczenia pieniężne otrzymane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę a PIT
 • Wystawienie noty obciążeniowej nie skutkuje powstaniem przychodu
Informacje dla płatników ZUS:
 • Nowe przepisy dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Studia członka zarządu spółki a koszty uzyskania przychodów
Podatki i opłaty lokalne:
 • Gmina ma prawo wprowadzać zróżnicowane stawki opłaty na różnych targowiskach

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 20-02-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 22 lutego 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w zakresie cen transferowych
 • Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • Kto może być podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifkować odsetki od wypłaconego zasiłku chorobowego?
 • Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa możliwa między małżonkami
 • Skutki umowy cesji wierzytelności przyszłych w podatku od czynności cywilnoprawnych
Informacje dla płatników ZUS:
 • Czy ekwiwalent za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej w ramach wykonywania obowiązków służbowych stanowi przychód ze stosunku pracy?
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy wydatki na wycenę udziałów w spółce stanowią koszt uzyskania przychodu?
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości a uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Podatki i opłaty lokalne:
 • Określenie podstawy opodatkowania a osoba podatnika

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 12-02-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 15 lutego 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fzycznych, czyli nowelizacja po nowelizacji?
 • Klauzula obejścia prawa
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote dla potrzeb importu usług
 • Czy zawarcie przez osobę fzyczną umowy pożyczki ze spółką kapitałową z siedzibą w UE, a w konsekwencji nabycie usług fnansowych, wiąże się z koniecznością rozliczenia importu usług?
 • Powierzenie pracownikowi telefonu służbowego na czas choroby
Informacje dla płatników ZUS:
 • Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Ulepszenie środka trwałego
Podatki i opłaty lokalne:
 • Podatnik podatku od nieruchomości w przypadku umowy przewłaszczenia

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 12-02-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 2 lutego 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Ustawa „STIR” i nowe narzędzie weryfkacji statusu rejestracyjnego podatników VAT
 • Jakie kryteria decydują o rezydencji podatkowej podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Kiedy u faktora powstaje przychód z tytułu ściągania wierzytelności?
 • Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie, kiedy stają się należne
Informacje dla płatników ZUS:
 • Nowelizacja przepisów o zasiłku opiekuńczym
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Wydatki poniesione na umorzenie akcji własnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu
Podatki i opłaty lokalne:
 • Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 04-02-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Projekt zmian w systemie monitorowania przewozu towarów dotyczących transportu kolejowego
 • Obowiązek zgłaszania zmian w zakresie numeru rachunków bankowych podatników
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku
 • Możliwość zastosowania zwolnienia do usług technicznej obsługi likwidacji szkód, świadczonych przez podmiot niebędący ubezpieczycielem w podatku od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Pakiety medyczne a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego połączenia spółek, nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej, ponad nominalną wartość akcji przyznanych i wydanych akcjonariuszom będzie stanowiła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Opodatkowanie młyna

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 24-01-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 19 stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Obniżona stawka VAT do wymienionej grupy sprzętu medycznego
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • Czy koszty fnansowania dłużnego należy określać w podziale na źródła przychodów?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Finansowanie opieki medycznej dla pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi
 • Moment powstania obowiązku podatkowego od otrzymanego wadium
Informacje dla płatników ZUS:
 • Pakiety medyczne a składki ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Który formularz NIP złożyć w przypadku likwidacji spółki kapitałowej?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Brak uprawnień rady gminy do wprowadzania ulg podatkowych

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 15-01-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Uchylenie art. 37 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych
 • Zwolnienie dla kupujących elektryczne pojazdy
 • Czy koszty kwestionowanych usług są kosztem podatkowym?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Czy przeznaczenie dochodu na wybudowanie budynku w celu jego wynajęcia stanowi realizację celów statutowych stowarzyszenia?
 • Czy koszty podatku od nieruchomości stanowią bezpośrednie koszty przedsięwzięcia deweloperskiego?
Informacje dla płatników ZUS:
 • Finansowanie dojazdów pracowników do pracy bez składek ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Czy nabycie w formie aportu udziałów poniżej ich wartości nominalnej nie rodzi ryzyka podatkowego?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Tygodniowy Przegląd Informacji Podatkowych 03-01-2018

Cotygodniowy Przegląd Podatkowy od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 4 stycznia 2018 r. [PDF]

Aktualności:

 • Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
 • Nowe zasady opodatkowania akcyzą obrotu suszem tytoniowym, obowiązujące od dnia 15 grudnia 2017 r.
 • Czy nieodpłatne przekazanie do odrębnego majątku podatnika VAT składnika majątku wspólnego podlega opodatkowaniu VAT?
Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 • Prawo do zwolnienia z VAT usług kształcenia
 • Czy organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych stanowi usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wysyłki towaru do nabywcy kurierem
 • Zamieszczanie na wystawianej fakturze danych przy najmie prywatnym lokali przez podatnika podatku od towarów i usług
Informacje dla płatników ZUS:
 • Nowy numer rachunku bankowego w ZUS
Dla zarządów i rad nadzorczych:
 • Kiedy podatek PCC może obniżyć koszty firmy?
Podatki i opłaty lokalne:
 • Użytki rolne, na których posadowione są budowle i budynki